జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నా గుండె చప్పుడు..

  • ప్రచురించిన సమయం: 11:17:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

అందరి మధ్యన నేనున్నప్పుడు..
హఠాత్తుగా నువ్వు గుర్తొచ్చినప్పుడు..
మనుసూ మాటా మూగవోయినప్పుడు..
ఏమయిందని అందరు అడిగినప్పుడు..
ఏమి లేదని చెప్పలేక..
ఏమయిందో తెలుపులేక..
నేనుపడ్డ వేదన ఎవరితో పంచుకోను (ఒక్క నీతో తప్ప)?

Inspired by పడమటి కోయిల పల్లవి..

1 people have left comments

Anonymous

Anonymous said:

Excellent, too good, chala bagundhi