జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నిన్నే తలుస్తున్నా

  • ప్రచురించిన సమయం: 5:44:00 PM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

కనుల నిండా నిను నింపుకొని...
ఊపిరి నిండా నీ శ్వాసను ఒంపుకొని...
ఎద నిండా నీ పై ప్రేమ పరుచుకొని...
మది నిండా నీ ఊహలు పేర్చుకొని..
నోరారా నీ నామాన్ని జపిస్తూ...
ప్రతి తలంపులో నిన్నే వెతుక్కొంటూ...
ప్రతి తలపులో నిన్నే చూసుకొంటూ..
అను క్షణం నీకోసమే తపిస్తున్నా...
ప్రతి నిముషం నీకోసమే జీవిస్తున్నా...

1 people have left comments

Anonymous

Anonymous said:

Wonderful .. Really wonderful...
nee blog chaduvutunte... nenu palukaleni bhaavalanu nene chaduvutunnantha feeling vastundhi...
u deserve so many compliments ...

Good Work Keep Going