జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

తలపుల్ని తట్టి లేపే.. ఎద తలుపుల్ని తెరిచే.. మది తాలూకు ఆరాటాలు ఈ జ్ఞాపకాల కెరటాలు..

నివేదన

  • ప్రచురించిన సమయం: 9:59:00 AM
  • |
  • రాసినవారు: ప్రతాప్
  • |
  • వర్గము: కవితలు..

ప్రతి నిశిరాత్రి..
ఊహలు ఊపిరి పోసుకొంటున్న వేళ..
స్వప్నాల తలపులు విచ్చుకొంటున్న సమయాన..
మెల్లగా నా ఎద తలుపులు తెరుచుకొంటున్న వేళ..

అదిగో..ఎక్కడో..
లీలగా..మెల్లగా..
నీ అడుగుల సవ్వడి..

వెన్నెల తాలుకు శరదృతువులలో..
వింజామరలా వీస్తున్న గాలిని సైతం..
నీ మేని పరిమళం ఆపేస్తూ వుంది..

వేసవి తాలూకు వసంతఋతువులలో..
తీయగా వినిపిస్తున్న కోయిల పాటని సైతం..
నీ స్వరం చిన్నబుచ్చుతోన్నది..

ఆనందాల సంబరాలు, అంబరాన్ని అంటే వేళ
కూడా..
విషాద ఛాయలు, పాతాళాన్ని చూపే వేళ..
కూడా..
నోట నీ పేరే పలుకుతున్నా..
నీ ఊహల్లొ బ్రతుకుతున్నా..

0 people have left comments

Commentors on this Post -